Saíndo cara Compostela, a 3 km de Lugo, tras cruza-la Ponte Nova sobre o río Miño, o monte Segade protexe á parroquia de San Miguel de Orbazai.

Unha bagoada íntima, un regato e un muíño  abren paso a un claro máis ou menos chan.
Paco, Puri, a súa parcela:
cheiros, sensacións,…

Un carballo recibe a nosa chegada,
a anterga casa-escola no vértice Sur,
a igrexa parroquial e o campo da festa…

Falamos do ano 1995.

Paco, ten xa iniciados os traballos do peche do terreo e transmite as súas ilusións de cara ó que será o seu fogar.

As pretensións do cliente como punto de partida.

Primeiros croquis, primeiras ideas,.
Estudios, reunións,… alternativas.

Consenso:
a casa será predominantemente de planta baixa, albergará un patio de protección no acceso, terá moita luz, e unha cálida cheminea no salón.

Esa luz fíxose protagonista de por si.
Dous grandes eixos transversais:
continuidade coa natureza e contemplación tranquila do vello Lugo
(fantástico encadre das Torres da Catedral).

Estrutura de formigón armado (visto en zócalos e cornixas), piares metálicos embebidos nun pechamento convencional de dobre folla de ladrillo, e cuberta de PVC, protexendo unha dobre pel tamén de formigón.

A confianza do cliente…

Un compromiso firme e o sentir constante do seu alento.

Compartir: